Historie bezpečnosti práce sahá až do dávné Babylonie

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci – to je téma, které by měl znát každý podnikatel, byť drobný živnostník. Díky dodržování povinností vztahujících se na BOZP (čili dodržování dokumentace nebo zajišťování školení BOZP) se minimalizuje riziko vzniku pracovních úrazů nebo ještě horší následky pracovních nehod. Bohužel řada podnikatelů si není jistá tím, co BOZP v sobě vlastně nosí, proto nad povinnostmi jen mávnou rukou. Jenže tím nejen, že ohrožují zdraví zaměstnanců nebo všech, které jejich práce ovlivňuje, ale také nad nimi visí riziko udělení pokut, které se mohou dostat až do výšin několika milionů korun. A to by stačilo jenom požádat o pomoc firmu Extéria, o které se na internetu dočtou v mnoha referencích a recenzích

Přitom BOZP není nic nového ve světě podnikání. Je to naopak stará známá věc. Vždyť historie bezpečnosti práce sahá až do dávné Babylonie, odkud pochází i první písemné známky. Už v Babylonském zákoníku bylo napsáno, že se musí domy stavět řádně a tak, aby neohrožovaly ostatní. 

Středověké zákony se přenesly až do současnosti

Vůbec první konkrétní požadavky na zajištění BOZP se vyskytly už v dávném středověku, kdy byla dokonce sepsána i doba trvání pracovní doby. Dalo by se říct, že některé středověké zákony se přenesly až do současnosti – doba trvání pracovní směny je toho důkazem. 

Je však třeba konstatovat, že ne všechny země se těmito zákony řídily, i když tedy měly hlavu a patu. Do některých zemí přišly jednotlivé požadavky až po několika dlouhých staletích. 

Klíčový byl rok 1888

K velkému pokroku došlo v roce 1888. V tomto období byl přijat zákon o úrazovém pojištění dělníků, o rok později i zákon o nemocenském pojištění. 

U nás se začala bezpečnost práce zajišťovat opravdu svědomitě za doby první republiky. V této době dokonce už chodily kontroly i inspekce, aby dohlížely na to, jak se požadavky BOZP dodržují či nikoli. 

Později se na zajištění BOZP začaly podílet i jiné organizace, kupříkladu odbory. Ty se snažily o to, aby byla bezpečnost práce skutečně dodržována, protože to vedlo k zajištění bezpečnosti zdraví zaměstnanců a nejen jich.