Jak se aktuálně daří české ekonomice? 

Aktuální situace ve světě zrovna nenahrává české ani jiné ekonomice. Jelikož ale žijeme v Česku, zajímat nás bude výhradně ta. Pojďme se podívat na poslední čísla, která mluví jasně. I když ještě nejsme v červených číslech, situace není dobrá a znatelně se ekonomika zhoršuje. Ne však všechny obory strádají. I přes aktuální světovou krizi se daří energetice a strojírenství a kovovýrobě.  

Kdo tahá českou ekonomiku? Průmysl 

Odvětví, ve kterých můžeme působit, je celá spousta. Mnohým z nich se však nedařilo. Mezi typické tahouny české ekonomiky, který zlepšuje čísla patří průmysl, který českou ekonomiku velmi posilňuje. A také díky němu můžeme konstatovat, že ekonomika jen zpomalila, nikoliv zastavila.  

Z meziročních srovnání vyplývá, že růst ekonomiky se zpomalil, ale sama produkce byla o tři desetiny vyšší. Přispěla k tomu velmi výroba motorových vozidel, ale je otázkou, jestli tomu bude tak i nadále. Po stránce nových zakázek se totiž výrobě automobilů příliš nedařilo, spíše naopak.  

Nové zakázky obdržely spíše odvětví jako dopravní prostředky, chemické látky nebo výroba kovových konstrukcí. Zmiňovaná výroba automobilů stagnovala.  

Zahraniční obchodě, díky 

Nejen průmysl můžeme označit za tahouna české ekonomiky. Podobně se dařilo také zahraničnímu obchodu. Příznivý vliv na aktuální statistiky měl hlavně obchod s motorovými vozidly nebo obchod s elektřinou, který je nyní hlavním tématem na stole nejednoho státu.  

Z druhého pohledu se příliš nedařilo stavebnictví. Tento obor se s meziročním poklesem potýká už pátý měsíc v řadě. Nedaří se ani pozemnímu stavitelství, ani inženýrskému stavitelství. A neočekává se, že by se to v dalších měsících změnilo. Vysoké ceny vstupních materiálů a zároveň jejich nedostatek jsou totiž věci, které nějakému příznivějšímu otočení příliš nenahrávají.