Jste nebo nejste připraveni na kontrolu z OIP?

I když si mnozí lidé myslí, že podnikání je zábavou a že je to způsob, jak si žít podle svého a jak být pánem svého času, není to tak snadné, jak se na první pohled zdá. V současné době musí podnikatelé splňovat celou řadu věcí. Musí mít například vyřešené BOZP a PO, v případě, že tyto oblasti vyřešené nejsou a že přijde zrovna kontrola ze státní správy, může být udělena nemilosrdně vysoká pokuta, která se může dostat až do stovek tisíc korun. Je tedy dobré být stále připraven a mít vyřešené oblasti nazvané bezpečnost práce a požární ochrana. Máte je už vyřešené nebo stále nejste připraveni na kontrolu ze státní správy?

Jak jsme zmínili, kontrola ze státní správy může přijít neohlášeně, ale samozřejmě se může také ohlásit. V každém případě je nutné mít vyřešené dvě zákonné povinnosti, kterými je bezpečnost práce a požární ochrana. Může se stát, že podnikatelé nemají čas na to, aby BOZP a PO vyřešili, ale to je neomlouvá. Mohou si totiž pronajmout služby společností, které se na BOZP a PO zaměřují.

Jednou takovou firmou je firma Extéria.

Firma Extéria pomáhá podnikatelům po celé České republice

S firmou Extéria jste se jistě už setkali. Jedná se o přední společnost fungující v oblasti BOZP a PO. V současné době se jedná o největší síť poradenských kanceláří v České republice, díky tak velké oblíbenosti se dostala i na Slovensko, kde se taktéž pomalu ale jistě rozšiřuje.

Firma Extéria je známá pro své kvalitní služby, které jsou poskytovány za velice nízké ceny. Nízké ceny však nemají žádný dopad na kvalitu poskytovaných služeb, to je třeba uvést na pravou míru. Firma ke každému klientovi přistupuje s profesionálním přístupem a férovým jednáním.

O co se firma Extéria postará?

Pokud se svěříte do rukou firmy Extéria, bude postaráno o dokumentaci týkající se BOZP a PO, taktéž se nebudete muset starat o školení BOZP a ani o případné úrazy, o něž se také postará firma, jež se velkou měrou bude podílet na tom, že v případě kontroly z OIP projdete na výbornou.