Kdo má jako podnikatel stopku?  

Podnikat může každý. Idea je to krásná, ale nereálná. Pravidla a omezení jsou v oblasti podnikání striktní a hříšníci mají červenou. O tom, jestli je to tak nastavené správně, se horlivě diskutuje. K změně se ale neschyluje.  

Zdání klame  

Podnikání je v České republice poměrně rozšířené a sází na něj lidé všech věkových kategorií. Člověk tak snadno nabyde dojmu, že jde o snadno dosažitelný cíl a na cestě není výraznějších překážek, které by sen o tomto typu práce mohly zmařit.  

Obávaný záznam  

Lidí, kteří mají záznam v rejstříku trestů, je poměrně hodně. Nemá smysl bazírovat na tom, jestli to bylo oprávněné, kde je ve skutečnosti vina, co ho k tomu vedlo, proč to tak nakonec dopadlo. Stalo se, může to potkat každého z nás. Otázkou zůstává, je-li záznam překážkou pro započetí podnikání. Ano i ne. Záleží totiž na mnoha faktorech a detailech odsouzení. Až podle toho se určuje, bude-li podnikateli umožněno dál pracovat a věnovat se svému oboru nebo dostane-li stopku a zákaz činnosti.  

Krajní nouze  

Zákaz podnikání je výjimečnou záležitostí, ke které se přistupuje jen zřídkakdy. Jedná se výhradně o případy, kdy se prokáže souvislost podnikání s trestnou činností. Omezení nikdy nepřichází samo, ale vždy společně s balíčkem dalších sankcí jako je finanční vyrovnání, pokuty nebo podmíněné a nepodmíněné odnětí svobody.  

Český trestní řád jen málokdy zasahuje do podnikání jednotlivce. Pokud už se tak stane, musí jít o velmi závažný přečin, kdy není zbytí a jiné cesty, jak se z případu vymotat a zároveň se vyvarovat dalších podvodů a pochybení.  

Tvrdé podmínky  

Zákaz podnikání nemá pochopitelně jen podobu trestu jako důsledku nevhodného chování a vedení. Stopku mají i všichni státní zaměstnanci. Soukromý byznys je pro tuto sféru zcela tabu a jediným východiskem je výpověď v zaměstnání a započetí podnikání. Jiná možnost, kde by bylo možné skloubit obojí, neexistuje. Vždy je ale třeba dobře promyslet všechny nástrahy, které se s životní změnou pojí.