Mozart zvyšuje inteligenci u dětí a další mýty, které se s mozkem pojí

Kdysi kdesi jedna bába povídala, že poslouchání Mozartových děl v raném věku zvyšuje u dětí jejich inteligenci. Nabízí se otázka, jestli je to pravda nebo jestli je to jen další z mnoha mýtů, které v souvislosti s lidským mozkem kolují světem. Ve skutečnosti se jedná opravdu jenom o jeden velký mýtus, kterému lidé jenom chtějí věřit. Není to však jediný mýtus, kterému dnes lidé v souvislosti s mozkem věří. Zmiňme si další mýty, které je třeba vyvrátit, aby se nešířily dál.  

Používáme jen deset procent mozku 

To je hloupost! Potvrzuje to několik vědeckých studií, které říkají, že mozek je docela dříč, funguje během celého dne na sto deset procent, jen během spánku je jeho aktivita mírnější. Pokud by se náhodou stalo, že mozek by byl zticha, byl by vážně poškozen. Mozek tedy opravdu používáme na více než jen deset procent.  

Po čtyřicítce mozek slábne a přestává fungovat 

To není úplní pravda. Je sice fakt, že po čtyřicítce začínají mnohé kognitivní schopnosti slábnout, neznamená to ale, že mozek přestává fungovat. Možná se bude učit hůře nový jazyk, který se bude učit lépe dětem, ale na druhou stranu to nebude nic nemožného. Mozek je jen po čtyřicítce vyvinutý a neučí se tak rychle jako během svého vývoje. Je však plný informací.  

Máme jen pět smyslů 

To je omyl. Ve škole se sice učíme jen o pěti smyslech, ale pravdou je, že se jedná jen o základní smysly. Existuje daleko více smyslů, o nichž si říkáme jen okrajově. Dalším smyslem je třeba rovnováha, také detekce svědění, hlad nebo vnímání polohy a času. To vše jsou také smysly, ovšem už ne základní, ale spíše vedlejší.  

Poškození mozku je nevratné 

Mnozí lidé se domnívají, že pokud dojde k poškození mozku, je s člověkem amen, už mu není pomoci. Není to tak. Mozek je velice šikovná část našeho těla, dokáže si dokonce vytvořit zcela nové buňky, když by náhodou došlo k poškození starých buněk.