Zajímavosti a legendy světových hradů. Co jste nevěděli o Tower of London nebo Rock of Cashel? 

Po celém světě je rozmístěno mnoho starověkých hradů, pevností a tvrzí, které měly sloužit jako obranná linie pro panovníky a obyvatele blízkých měst a vesnic. Jsou opředeny mnoha mýty a legendami, které mají své kouzlo dodnes.  

Rock of Cashel 

Naše putování po zajímavých světových hradech začneme v Irsku v hrabství Tipperery na starověkém románsko gotickém hradě Rock of Cashel. 

Počátky stavby hradu sahají až do roku 350, kdy zde žili králové z Munsteru. V 10. Století jej obýval Brian Boru, slavný monarcha, který sjednotil znesvářené irské kmeny. 

Traduje se legenda, jež praví, že hradní komplex byl navštíven v roce 450 Svatý Patrikem. Ten utrhl na okolním trávníku trojlístek, aby na seskupení jeho lístků vysvětlil svým následovníkům princip svaté trojice. Od té doby se čtyřlístek dostal do povědomí jako tradiční irský znak.  

V pozdějších dobách se stal hrad klášterem. V hradním komplexu se nachází Cormacova kaple, s uloženými ostatky krále Cormaca Mac Carthaiga. 

Rock of Cashel je nejnavštěvovanější památka v Irsku a nejpozoruhodnější keltská stavba. Pod hradem se nachází lidová vesnice s replikami venkovského života v raném Irsku. 

Tower of London 

Starověká pevnost, nacházející se přímo v historickém centru Londýna na severním břehu řeky Temže, byla založena v roce 1066 Normanskými dobyvateli Anglie. 

Hrad byl používán především jako vězení, pokladnice, zbrojnice nebo úschovna korunovačních klenotů. Tower se v průběhu času stal významným místem pro historii Londýna, často jej obléhaly dobyvačné armády. Za dobu Tudorovské dynastie jeho důležitost postupně upadala, v dnešní době je však hojně navštěvovaným turistickým místem. 

V hradní věži je již mnoho století, udržováno několik krkavců, a dokud budou v Bílé věži Toweru žít krkavci, tak Anglické království nepadne.