Číslo popisné vs číslo orientační: jaký je mezi nimi rozdíl?

Při toulkách vaším městem jste možná na domech sousedů zaregistrovali rovnou několik čísel. Říká se jim číslo popisné a číslo orientační. A i když je někdo majitelem obou dvou, nezná mezi nimi základní rozdíly. A to je škoda.  

K čemu vlastně čísla domu slouží? 

Úvodem se nabízí otázka, k čemu čísla domu vlastně slouží. Jedná se o takovou nezbytnost, za jakou se od pradávna považují? Pravdou je, že ano. Jejich úkolem je především evidovat a identifikovat stavby. V praxi jsou poté nezbytností pro úřady nebo poštovní doručovatele.  

Aby však dům získal své číslo popisné, je důležité, aby byla zpracována takzvaná digitální mapa. Ta je podkladem pro jejich určování.  

Kromě toho je číslování nemovitostí dáno zákonem. I když prováděcí pravomoc mají obce, každý majitel si musí pohlídat, aby číslo na jeho příbytku opravdu bylo. Je to jeho odpovědnost. 

Co je to číslo popisné? 

Pojďme si však prozradit hlavní rozdíl mezi číslem popisným a číslem orientačním. Co je to číslo popisné? V dané obci je vždy jedinečné. Většinou (v porovnání s číslem orientačním) je to to vyšší číslo na domě. Někdy může být až pětimístné. Člověk ho většinou dostane v době kolaudace, kdy je nutný zápis do katastru nemovitostí.  

Je důležité zmínit, že pokud stavba vznikne na zdemolovaném příbytku, má své nové, zcela jedinečné a unikátní číslo. To se poté uvádí před lomítkem, pokud se k němu uvádí i číslo orientační (v tomto případě platí, že je napsáno bílou barvou na červené tabulce). 

Co je to číslo orientační? 

A co je tedy číslo orientační? Jedná se o číslo, které slouží k orientaci a je jedinečné v rámci jedné ulice. Bývá časté, že v rámci jedné ulice se několikrát opakuje.  

V praxi bývá orientační číslo uváděné vždycky za lomítkem a obvykle tedy na modré tabulce s bílými číslicemi.