Šedá zóna podnikání. Sexbyznys  

Podnikatelem dnes může být téměř kdokoli. Stačí odvaha a ostré lokty. Přesto jsou oblasti, kde člověk jen opatrně našlapuje a přesně neví, co si může dovolit. O to víc, když ani zákon se jasně nevymezuje.  

Systém v nouzi  

Hlavní problém je v pojetí českých zákonů. Ty totiž sexbyznys nechávají ležet ladem a příliš se o něj nezamají. Podnikání v této sféře není povolené ani zakázané. To ale neznamená, že systém po očku dění v tomto odvětví nesleduje. Naopak. Jen stále váhá, jak s ošemetnou situací naložit. Po plošný zákaz by bylo třeba předložit pádné důvody a obhájit se jimi před soudem. Při povolení takových aktivit a posvěcení jakožto možnosti k podnikání by musel stát čelit nařčení z podpory sexuálních služeb a možnosti vydělávat si vlastním tělem. Je to složitá situace, která se rozřešení v nejbližší době zřejmě nedočká.  

Jasná stopka  

Prostituce ve společnosti platí za velmi třaskavé téma. A česká legislativa ji vylučuje ze živnostenského podnikání, kdy nemůže být vedena jako regulérní způsob obživy a zaměstnání. Zároveň je tabu provozování zmíněných aktivit v blízkosti školek a škol, kulturních zařízení, na otevřených prostranstvích a u úředních budov. Omezení je spousta, ale zdaleka ne tolik, aby se nedala najít skulina, jak nařízení obejít.  

Nenápadná klička  

Na druhou stranu lze muže i ženy poskytující placené sexuální služby považovat za osoby samostatně výdělečně činné. Ty pak podléhají zdanění stejně jako umělci zařazení ke svobodnými povoláním. Svůj statut tak mohou snadno legalizovat díky registraci oblasti podnikání na jinou činnost jako je práce modelky a hostesky nebo “výroba, obchod a služby jinde nezařazené”.  

Na tenkém ledě  

Sexbyznys tedy není úplné tabu, ale je třeba postupovat tak, aby zákon, který tuto oblast podnikání nezakazuje ani nepovoluje, nepojal podezření. Možnosti jsou, ale ne každý se umí v této sféře obratně pohybovat a zbytečně na to neupozornit. Ke kuplířství, pokutám, přestupkům a správnímu řízení je to už jen malý krůček.