Úzkost jako brána k závislosti: Co je třeba vědět

Úzkost je silným emocionálním stavem, který může ovlivnit každého z nás. Je to normální reakce na stresující situace, ačkoli někteří lidé trpí úzkostí na denní bázi, což může být obtížné a vyčerpávající. Co však mnoho lidí neví, je, že úzkost může být také bránou k závislostem. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak úzkost může hrát roli při vzniku závislosti a co můžete udělat, abyste se chránili před tímto rizikem.

Úzkost a závislost: Jaké je spojení?

Existuje komplexní vztah mezi úzkostí a závislostí. Mnoho lidí, kteří trpí chronickou úzkostí, hledá únikový mechanismus, jak se zbavit svých nepříjemných pocitů. Jedním z těchto mechanismů může být užívání psychoaktivních látek, jako jsou alkohol, drogy nebo léky na předpis. Tyto látky mohou dočasně zmírnit úzkost a stát se způsobem, jak se cítit lépe.

Avšak tento způsob se často stává pastí. Lidé, kteří používají látky k tlumení úzkosti, mohou se stát závislými na těchto látkách, protože se stávají jediným způsobem, jak se cítit dobře. To vede k cyklu, kde úzkost přichází zpět, jakmile účinek látky odezní, což vede k dalšímu užívání a větší závislosti.

Rizikové faktory

Někteří lidé jsou více ohroženi vývojem závislosti spojené s úzkostí než jiní. Existují různé faktory, které mohou zvyšovat riziko:

  1. Genetická predispozice: Pokud máte rodinnou historii závislosti, můžete být geneticky náchylnější k rozvoji závislosti spojené s úzkostí.
  2. Traumata: Lidé, kteří zažili traumatické události, mohou používat látky k tlumení emocionální bolesti spojené s těmito událostmi.
  3. Stres: Dlouhodobý stres může zvyšovat úzkost a nutit lidi hledat úlevu ve škodlivých látkách.
  4. Nedostatek zvládacích dovedností: Pokud neumíte efektivně zvládat stres a úzkost jinými způsoby, můžete se uchýlit k závislosti.
  5. Deprese: Úzkost a deprese jsou často spřažené a lidé s depresí mohou hledat únik před svými pocity v závislostech.

Prevence a léčba

Prevence závislosti spojené s úzkostí je klíčová. Pokud máte tendenci k úzkosti a cítíte se ohroženi rizikem závislosti, je důležité vyhledat podporu a profesionální pomoc. To může zahrnovat terapii, kde se naučíte zvládat úzkostní pocity zdravými způsoby.

Léčba úzkosti může také zahrnovat léky předepsané lékařem, ale je důležité brát je pouze pod dohledem lékaře a nedoporučuje se je používat jako prostředek k tlumení úzkosti bez konzultace.

Důležitou součástí prevence je také rozvoj zdravých zvládacích dovedností, jako je meditace, relaxace, cvičení a sociální podpora od rodiny a přátel.

Jak může rodina a přátelé podpořit lidi trpícími úzkostí a závislostí?

Rodina a přátelé mohou podpořit lidi trpícími úzkostí a závislostí tím, že jim nabídnou svou bezpodmínečnou lásku a porozumění. Poskytnutí emocionální podpory a naslouchání bez soudů je klíčové pro to, aby se dotyčný cítili slyšeni a respektováni. Důležité je také aktivně nabídnout pomoc při hledání odborné léčby a terapie, a to i v případě, že jednotlivec zpočátku odmítá. Zároveň je nutné respektovat jejich osobní hranice a tempo, kterým se chtějí uzdravit. Vytvoření podpůrného a neodsuzujícího prostředí, kde se mohou otevřeně vyjadřovat o svých pocitech a prožitcích, může pomoci v procesu zotavování. Společně strávený čas a aktivní účast na aktivitách, které podporují duševní a fyzické zdraví, mohou také posilovat vztahy a pomoci dotyčnému získat důvěru v sebe a své okolí.