Zimní chřipky a angíny – trpíme nedostatkem přírodních antibiotik?

Spíte s otevřeným oknem? Pouštíte na sebe čerstvý vzduch při nedělním odpoledni? Rádi se vystavujete slunečním paprskům nebo před ním spíše zatahujete žaluzie? Expozice přirozenému světlu a pobyt na čerstvém vzduchu pomáhá vašemu zdraví. Podívejme se, jak přírodní faktory, jako je sluneční světlo a čerstvý vzduch, mohou hrát významnou roli v naší obraně proti infekcím.

Antibiotika: Naděje i problémy

V polovině 20. století vedl vědecký objev možnosti průmyslové výroby antibiotik k naději lékařů na vymýcení některých nemocí. Počáteční úspěch těchto léků však nakonec vedl k rozvoji bakterií odolných vůči nim. V současné době se někteří vědci obrací k tradičním léčebným metodám, jako je využívání příznivých účinků slunečního světla a čerstvého vzduchu v boji proti infekcím.

Odkaz k historické Anglii

Mezi prvními zastánci léčivého účinku slunečního světla a čerstvého vzduchu byli Angličané. Lékař John Lettsom (1744–1815) předepisoval dětem, které trpěly tuberkulózou, pobyt u moře a expozici slunečnímu světlu.

V roce 1840 si chirurg George Bodington všiml zajímavého trendu – lidé, kteří pracovali venku pod širým nebem, jako zemědělci nebo pastevci, měli nižší riziko tuberkulózy. Naopak ti, kdo trávili většinu času v uzavřených prostorách, byli k této nemoci náchylnější.

Florence Nightingal byla zdravotní sestra, která se starala o zraněné britské vojáky během Krymské války. Během této doby přinesla do péče o pacienty několik inovací. Jednou z ní bylo zdůraznění významu čerstvého vzduchu v nemocničních pokojích. Navrhovala, aby vzduch v pokojích pacientů byl stejně svěží jako venkovní vzduch, s ohledem na to, aby pacienti nebyli vystaveni chladu. Florence také zdůrazňovala důležitost světla pro pacienty a poznamenala: „Ze všech svých zkušeností s nemocnými jsem vyvodila jednoznačný závěr, že pro pacienty je hned po čerstvém vzduchu nejdůležitější světlo… Ale ne ledajaké – potřebují přímé sluneční světlo.“ V té době také mnoho lidí věřilo, že vystavování oblečení a ložního prádla slunečním paprskům může pozitivně ovlivnit zdraví.

Větrání jako klíčová prevence

I přes významný pokrok ve vědě od 19. století jsou nové výzkumy stále na stejné linii. Jedním příkladem je studie provedená v Číně v roce 2011, která ukázala, že v přeplněných a nedostatečně větraných kolejích na vysokých školách je vyšší výskyt infekcí dýchacího traktu.

Světová zdravotnická organizace (WHO) zdůrazňuje, že přirozená ventilace, kdy je budova provětrávána čerstvým vzduchem zvenčí, hraje významnou roli v boji proti infekcím. V jejich pokynech vydaných v roce 2009 je proto doporučení, aby bylo v zdravotnických zařízeních dostatečně větráno.

Američtí vědci potvrzují: Sluneční světlo zabíjí mikroby

Američtí vědci provedli zajímavý experiment, kde vytvořili 11 místností s kontrolovaným klimatem. Tyto místnosti měly velikost zhruba třicetiny běžného obývacího pokoje a byly široké 4,3 metru. Do každé z těchto místností umístili prach na Petriho misce, který pocházel z domácích vysavačů.

Tento prach byl následně vystaven různým podmínkám: slunečnímu světlu, které pronikalo oknem, UV světlu filtrovanému zvenčí a také úplné temnotě, kdy bylo okno zakryté hliníkovou deskou. Po třech měsících bylo zjištěno, že prachové vzorky v místnosti skryté slunečnímu světlu obsahovaly 12 % živých bakterií, které byly schopny se reprodukovat. To je ve srovnání s 6,8 % živých bakterií v místnosti s přístupem slunečního světla a 6,1 % v místnosti vystavené UV záření. Výzkum tedy ukazuje, že sluneční světlo může být efektivním „baktericidem,“ schopným ničit bakterie.

Studie vedená vědci z Oregonské univerzity naznačuje, že sluneční světlo může vyvolávat chemickou reakci, která likviduje mikroorganismy obsažené v prachu. I když tato studie potvrdila starodávnou představu o síle slunečního světla, vědci zdůrazňují potřebu dalšího výzkumu k pochopení mechanismů tohoto jevu. S ohledem na to, že lidé tráví většinu času v uzavřených prostorách, je důležité zkoumat, jak prostředí budov ovlivňuje prachový ekosystém a jaký má toto ovlivnění dopad na lidské zdraví.

Pokud tedy trávíte většinu času zavření v kancelářích, nezapomínejte na sluneční světlo. Nechce žaluzie chvíli roztažené a aspoň občas vykoukněte z okna a nechte na sebe sluneční paprsky chvíli působit. A pokud zrovna hledáte řešení stínění, které umožní slunečním paprskům vstoupit do místnosti a zároveň ji zatemnit pro kvalitní spánek, obraťte se na experty ze společnosti Žaluzieee