Hyperalgezie: zvýšená vnímavost bolesti. Čím je způsobena? 

Hyperalgezie může vážně zkomplikovat život. Lidé, kteří touto chorobou trpí, jsou nadměrně citliví na určité podněty. Lidově bychom řekli, že jsou citlivější na bolest. Nejedná se ale pouze o bolestivé podněty. Některým pacientům může bolest způsobit pouhý dotyk rukou. Jiní dokonce na základě této nemoci vybírají oblečení, protože například některé švy nebo příliš těsné oblečení jim může způsobit bolest a nepříznivé pocity. 

Různá intenzita: různá omezení 

Tato nemoc může být velice nepříjemná v tom, že se vyskytuje v různé intenzitě. Definujeme ji jako bolestivost, která je nepřiměřená podnětu. V nejintenzivnější formě nazýváme hyperalgezii jako alodynii, což je bolest, která je způsobena podnětem, který u jiných lidí bolest nevyvolává – například pouhý dotyk. Osoba, která trpí takto vysokou citlivostí, je ovlivněna v mnoha aspektech svého života. Postihnout může kůži, ale také například sluch. Někteří lidé místo bolesti pociťují píchání či pálení. 

Proč hyperalgezie vzniká? 

Naše tělo je vybaveno receptory bolesti. Pokud fungují tak, jak mají, jejich funkce je ochranná – víme, že něco s naším tělem je v nepořádku. Někdy ale dochází k poškození nervového systému (například v důsledku diabetické autonomní neuropatie, která způsobí velké trauma). Nekróza části těla je spojena s uvolňováním látek z poškozených buněk, které stimulují receptory bolesti a vyvolávají pocit. Pokud je koncentrace těchto látek na jednom místě vysoká, může se i při jemném dotyku objevit bolest a nepohodlí. 

Jak probíhá léčba? 

Základem léčby je odhalit, co bylo jejím spouštěčem. V některých případech to mohl být nedostatek vitamínu B12, infekce, jako je například pásový opar, nebo nepřiměřená konzumace alkoholu. Pokud se tedy snažíte snížit hyperalgezii, v první řadě je třeba zbavit se příčiny jejího vzniku – doplnit do své stravy vitamín B12, vyléčit pásový opar nebo přestat konzumovat alkohol. Lékaři mohou předepsat různé medikamenty, jako jsou sedativa, léky na bolest a léky na neuropatické bolesti.