Kdy dochází k pracovním úrazům? A co dalšího byste o nich měli vědět?

V průměru čtyřicet procent podnikatelů zcela opomíjí (ať už záměrně nebo ne) nutnost zajistit bezpečnost práce ve svém podniku. Pracovníci nemají ani ponětí o tom, jaké povinnosti, ale také práva se na ně v rámci BOZP vztahují, a to je samozřejmě špatně. Minimálně za to hrozí nemalé pokuty, jak ostatně recenzí na internetu vyplývá. A také jak vyplývá ze statistik, které pojednávají výhradně o tom, jak a kdy k pracovním úrazům nejčastěji dochází.

Kdy nejčastěji dochází k pracovním úrazům?

Pokud bychom se na pracovní úrazy měli podívat z pohledu celého dne, řekneme, že takovou nejvíce frekventovanou hodinou je desátá a jedenáctá hodina odpoledne. Lidé totiž v tomto časovém úseku chtějí dokončit svou rozdělanou práci ještě před přestávkou, proto podceňují a nedodržují pravidla bezpečnosti, což posléze vede k újmě na jejich zdraví. Jsou méně koncentrovaní, dochází tak k chybným úsudkům.

A právě chybné úsudky nebo nedostatečná koncentrace jsou hlavní příčiny toho, proč k pracovním úrazům dochází. Někdy však za to může nerespektování pravidel, nepoužívání pracovních ochranných prostředků nebo útok ze strany zvířat (vztek psa nebo útok ošetřovaných hospodářských zvířat).

Jaká je nejrizikovější skupina pracovníků?

Když se na pracovní úrazy podíváme z pohledu toho, jaká skupina je nejrizikovější, řekneme, že tou nejrizikovější jsou lidé pracujících v práci první tři roky. Pracovními úrazy pak podle statistik trpí nejčastěji lidé ve věku 21-30 let, dále také ve věku 41-50 let. 

Důvodem tak vysokého množství úrazů u první skupiny je především nedostatek zkušeností, ale také nedostatečná pozornost, kterou raději investují někam zcela jinam. 

V jakých odvětvích dochází k pracovním úrazům nejčastěji?

Samozřejmě můžeme také zmínit, v jakých odvětvích dochází k pracovním úrazům nejčastěji. Mezi tato odvětví patří kupříkladu strojírenství, dále také stavebnictví nebo silniční nákladní doprava.