Rusňákova DRFG a její obměna nabídky investičních nástrojů

Investiční skupina DRFG Davida Rusňáka aktuálně řeší situaci dluhopisových a nemovitostních fondů a jejich změnu. Výnosy kolem 5 % ročně se příliš od sebe neliší. Proto se dluhopisový fond oživí změnou investiční strategie a vedle dluhopisů se budou i obchodovat opce, certifikáty, deriváty, akcie i dluhopisy s cílovaným výnosem okolo 10 až 12 % za rok. Došlo ke spuštění vlastního energetického fondu zaměřeného na obnovitelné zdroje energie s potenciálem ročního zhodnocení na úrovni 7 až 9 %. Nemovitostní fond bude určený pro vyváženou klientelu, pro rizikovější investice energetický fond a pro nejrizikovější formy investic dluhopisový fond, který se změní. Z principu obchodování na trhu může energetický a smíšený fond dojít i k záporným hodnotám a meziroční ztrátě. Portfolio se zpřístupní širšímu spektru zákazníků. Recenze a diskuze potvrzují, že o ně bude zájem.

DRFG Real Estate jako významný hráč na realitním trhu

Za tvorbu a správu portfolia investičních výnosových nemovitostí v rámci divize DRFG Real Estate zodpovídá Patrik Tuza. Současně řídí i brněnskou firmu A PLUS pracující v oblasti architektury, projektování a developmentu. Díky technologické revoluci nyní vidí nemovitosti jako obrázek z rentgenu. Zkušenosti a zázemí A PLUS jsou pro DRFG Real Estate přínosné a při vyhledávání nových příležitostí i správě a rekonstrukcích nemovitostí. Investice do softwarové základny v podobě BIM, tedy Building Information Modeling, na kterou jsou super recenze, jsou malou průmyslovou revolucí v projektování a správě staveb. Díky ní lze zamířit k velkým hráčům na realitním trhu, k průmyslově-technologickému developmentu i office parkům. K tomu je třeba připravit i personál divize.

Přelomový software BIM

Jde o technologický skok s novým pohledem na projektování a styl práce. Dosud se pracovalo převážně s 2D softwarem. Software BIM plnohodnotně funguje v 3D prostředí. Veškeré profese mohou zasahovat do stejného modelu současně. Když stavař posune příčku, to se následně propíše do všech technologií a jeho kolegové to okamžitě vidí. Mohou posoudit, jaký má posun příčky vliv na celou stavbu. Vnitřní propojenost je na zcela jiné úrovni, než jakou umožňoval dosavadní software. Jde o důležitý přesah do správy portfolia DRFG Real Estate. Ovlivní projekty vzniklé na zelené louce i překreslení existující budovy při rekonstrukci. Software na závěr sám vyexportuje kompletní soupis techniky v budově včetně vypínačů na zdi. Je znám provozní stav, cena i odhad životnosti jednotlivých prvků. Skupina DRFG, kterou založil David Rusňák, může stoupat nahoru jako letadlo a má opět otevřené dveře k rozvoji.