Stavební odpad nepatří do popelnice, ale kam s ním?

Ať už rekonstruuje nemovitost, stavíte si nový krásný příbytek nebo jste se naopak rozhodli pro demoliční práce, v každém případě se můžete setkat se stavebním odpadem. Stavební a také demoliční odpad jenom v České republice tvoří polovinu všech vyprodukovaných odpadů. Sice se více jak pětadevadesát procent odpadu využívá (třídí se nebo se využívá dál ve výrobě), se zbytkem je nakládáno nevalně. Pokud vás nyní demoliční odpad sužuje, nabízí se otázka, kam s ním?

Jak jsme zmínili, se stavebním odpadem se můžete setkat při mnoha situacích. Vzniká při rekonstrukci domu, při demolici, při výstavbě nového příbytku. Jeho škála je obrovská, řadí se do něj keramické výrobky, také sádrokarton, mimo jiné i omítky, tašky, cihly, také dřevo, sklo, plasty a další. Bohužel se mezi stavebním odpadem může najít i nebezpečný odpad, který se musí likvidovat podle předpisů a s velkou opatrností. I proto doporučujeme nechat likvidaci demoličního odpadu na profesionálech. Třeba firma Stavby – demolice a bourání s.r.o. provede demolici, poté vzniklý odpad uklidí a řádně zlikviduje. 

Jelikož je stavební odpad tak rozmanitý, není to odpad, který byste mohli vyhodit do popelnic. Jenže nabízí se otázka, kam tedy s ním?

Kam patří stavební odpad?

Popelnice jsou určeny jenom pro směsný komunální odpad, nejsou určeny pro stavební odpad. Pokud byste vyhodili stavební odpad do popelnic, došlo by k poškození stavební techniky, případně k poškození lisu, pakliže je směsný odpad lisován do velkých kontejnerů. To je ostatně také důvod, proč nepatří demoliční a stavební suť do kontejnerů na objemný odpad. 

Stavební odpad se vozí zásadně na skládku, kde dochází k dalšímu zpracování odpadu a k jeho případné likvidaci. 

Stavební odpad prochází tříděním

Ptáte se, co se stavebním odpadem dělají na skládkách? Zde dochází ke třídění odpadu, řada materiálů se opětovaně použije. Abyste neplatili vysoké poplatky za přivezení stavební suti, doporučujeme mít suť už roztřízenou.