Kde a jak lze zaparkovat motorku? 

V parkování automobilů většinou nebývají velké nejasnosti. Jinak je tomu ovšem u motorek, zejména pokud bydlíte v panelovém domě. Jelikož jsou motorky mnohem zranitelnější a přístupnější, základem jsou kvalitní zámky, ale zapomínat by se nemělo ani na plachty, které ochrání motorku před nepřízní počasí. A kde všude může motorka stát, když nemáme k dispozici garáž? 

Na chodníku se stát nesmí 

Spousta motorkářů nechává svou motorku zaparkovanou prostě na chodníku. To je ale z hlediska pravidel silničního provozu zakázané. Motorka je v ohledu parkování vnímaná jako každé jiné motorové vozidlo a v případě, že vás objeví policie, hrozí vám botička a řešení přestupku. Stejně nepřístupné je připoutání motorky k pouliční lampě. 

Na ulici ano, ale… 

Na vozovce mohou motorky parkovat stejným způsobem jako auta. Na rozdíl od nich ale mohou parkovat i kolmo nebo šikmo mezi zaparkovanými vozidly. Jedinou podmínkou je to, aby nebyla ohrožená plynulost a bezpečnost silničního provozu. 

Parkování na ulici je sice povolené, ale nikoliv doporučené z hlediska bezpečnosti. Při dlouhodobém stání si totiž mohou stroj vytipovat zloději. Pokud zároveň takto parkujete v oblasti, kde se pohybuje hodně dětí, hrozí, že na ně motorka spadne a zraní je. V takovém případě jste za úraz zodpovědní vy. 

Jen zkolaudované prostory 

Pokud máte v panelovém domě dostupné prostory zkolaudované k uskladnění motorových vozidel, máte vyhráno. V žádném případě ale nesmíte motorku parkovat v kočárkárně, ve sklepě a podobně, a to kvůli požárním předpisům. Jedinou možností je pak po každé jízdě vypouštět všechny nebezpečné a hořlavé látky. 

Co možná někteří motorkáři neví, zpravidla jsou motorky vyjmuty z povinnosti platit parkovací poplatky, respektive je jim nezaplacené parkování tolerováno. Důvod je celkem prostý – není kam umístit parkovací lístek, aniž by hrozilo jeho odcizení. Dokazovat, že lístek jste skutečně zakoupili a umístili na viditelné místo, je pak téměř nemožné.