Nadace DRFG pomáhá potřebným napříč všemi směry

Již od samotného vzniku Rusňákovy skupiny DRFG se snaží pomáhat těm, kteří to skutečně potřebují! Uvědomují si, že podnikání není pouze tvrdý byznys, ale má také svoji lidskou stránku. Což byl rovněž důvod, proč založili „Nadaci DRFG“.

Nadace DRFG – sjednocení rozmanitých podpůrných aktivit skupiny

Investiční skupina DRFG se kromě byznysu snaží dále podporovat řadu:

  1. sociálních, 
  2. kulturních a
  3. sportovních projektů. 

„I když naše kořeny sahají na Moravu, jsme otevřeni Evropě i „celému světu“. Jsme si vědomi slavné minulosti naší rodné oblasti, tradic a obrovského potenciálu pro budoucnost. O rozvoj Moravy nám jde proto především. Snažíme se však pomáhat neomezeně,“ pyšní se skupina DRFG. 

Jak nadace Rusňákovy skupiny konkrétně pomáhá?

Investují především do toho, do čeho vidí a čemu rozumí.

Řídí se investiční filozofií, která je založena na upřednostňování investic v oborech, jimž dobře rozumí, v lokalitách, které jsou jim kulturně i geograficky blízké a v projektech, kde můžou získat významný rozhodovací podíl. 

Preferují zejména investice do nemovitostí, finančních služeb a telekomunikací. 

Směry podpory:

  • pro mladé dospělé z dětských domovů – aby díky mentorům lépe zvládli přechod do běžného života,
  • pro lidi s hendikepem a pro sociálně znevýhodněné a nemocné osoby – pro zlepšení jejich kompetence a kvality života, 
  • pro charitativní organizace zřizované církvemi – aby v duchu svého poslání pomáhaly těm nejpotřebnějším,
  • pro dobrovolníky a pečující – aby se o poznání lépe ocenila jejich záslužná práce, a dosáhli tak ještě vyšší úrovně služeb,
  • pro občanské iniciativy – aby se díky nejrůznějším kulturním a vzdělávacím projektům zlepšovala atmosféra ve společnosti, ochrana památek a prestiž celé republiky v zahraničí,
  • pro pomáhající z řad zaměstnanců a partnerů Rusňákovy investiční skupiny DRFG – aby jejich podpora byla ještě účinnější!