Vyhněte se zbytečným výdajům díky pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli je mnohdy označováno též jako „pojistka na blbost“. Již za pár korun za rok vás totiž může ochránit před velkými nehodami. V práci se mohou stávat různé omyly, některé z nich by vás však mohli stát značnou část výdělku. Proto je lepší se pojistit.

Odpovědnost pojištěného za škodu

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu se vztahuje na škody, které jako zaměstnance způsobíte svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovně-právním vztahu. Nechtěná škoda může vzniknout mrknutím oka, ovšem následky mohou být velmi nepříjemné. Proto je dobré chránit se pojištěním se širokým rozsahem. Vyhnete se tak možným velkým finančním výdajům, které jsou třeba pro nahrazení škody zaměstnavatele.

Ochrana v různých situacích

Při sjednávání tohoto typu pojištění je důležité věnovat pozornost tomu, na jaká rizika se vztahuje. Mnohdy pokrývá základní rizika a poskytne vám tak ochranu ve většině situací. Ovšem například pokud jste řidič z povolání, vyplatí se investovat do speciálního tarifu, který poskytuje lepší ochranu. Pro služební cesty je pak důležité, aby pojištění mělo celosvětovou územní platnost. Při sjednávání je také třeba zvolit limit pojistného plnění, který by měl být alespoň 4,5násobkem vaší průměrné měsíční mzdy.

pojištění odpovědnosti

Výhody pojištění

Pojištění odpovědnosti zaměstnance vám bude krýt záda pro případ, že svou neopatrností něco poškodíte. Takových situací může vzniknout celá řada, pojištění mnohdy kryje většinu z nich. Hlavní výhodou tohoto pojištění je, že se jedná o minimální investici, a přitom může pokrýt i velké finanční výdaje, kterými je třeba zaměstnavateli nahradit škodu.

S pojištěním odpovědnosti zaměstnance získáte ochranu pro případ, že vznikne vaší chybou škoda na majetku či případně újma na zdraví.